Ludzie to najlepsza inwestycja

Każda decyzja podejmowana przez menedżera, właściciela firmy, pracownika kreuje wynik finansowy przedsiębiorstwa i wpływa na jego sytuację rynkową. Rozwój kompetencji w zakresie rozumienia finansów, zarządzania nimi i podejmowania decyzji, które zwiększą wartość firmy i zapewnią jej rozwój staje się zatem kluczowy dla firm. W nowocześnie zarządzanej firmie każdy staje się menedżerem finansowym i szefem w obszarze którym zarządza i za który ponosi odpowiedzialność.